ostatnia aktualizacja: 20.01.2001

Dobrów 1 | Dobrów 2 | Dobrów 3 | Dobrów - inni | Trójmiasto | Stargard Szczeciński | Lubraniec 1 | Lubraniec 2 | Lubraniec - inni
Czereszkowie | Borkowscy | Gołębiewscy | Karczewscy
strona główna | drzewa | index wszystkich | e-mail


WIEK XVII/XVIII


1696-1763

August III, Elektor sasaki, z dynastii Wettinów, król polski od 1733, syn Augusta II zw. Mocnym.

1697

Unia personalna polsko-saska, czasy saskie w Polsce.

1712-1786

Fryderyk II zw. Wielkim, z dynastii Hohenzollernów, od 1740 król Prus, inicjator I Rozbioru Polski (1772).

1733-1763

Panowanie w Polsce Augusta III.

1740

Wkroczenie wojsk pruskich na Śląsk, (Fryderyk II Wielki).

1741

Kokorzyce wraz ze Śląskiem włączone do Prus.

1742

Traktat wrocławsko-berliński, przejście większości Śląska pod panowanie Prus. (August III 1733-63).

1741

Prawdopodobnie pierwsza adnotacja o Kokorzyckim.

1742

Druga adnotacja o Kokorzyckich w Lubrańcu.
         Szczegółowa analiza wydarzeń historycznych z tego okresu dowodzi, że korzenie rodziny KOKORZYCKICH mają najprawdopodobniej swój początek na Śląsku w miejscowości Kokorzyce k/Miękini w pobliżu Wrocławia.

         Po opanowaniu Śląska przez Prusy w 1940 roku, nastąpił okres silnej germanizacji tych terenów. Mimo to Górny Śląsk i prawobrzeżna część Dolnego miały zdecydowanie polski charakter. Również po lewej stronie Odry, głównie w okolicach Wrocławia (Miękinia-Kokorzyce) i Oławy, występowały zwarte grupy ludności polskiej.

         Mimo, że Śląsk był w tym okresie krajem Korony Czeskiej (od poł.XIII wieku), Polacy utrzymywali swą odrębność narodową i kulturalną, a ludność mówiła po polsku w życiu codziennym, w kościele i w szkole.

         Najazd pruski budził wśród tej ludności obawy o swoją tożsamość. Wywoływało to wielokrotnie bunty przeciwko wojskom pruskim i Prusakom. Sytuacja ta spowodowała w latach 40-tych XVIII wieku ucieczkę ze Śląska pewnej części ludności polskiej na tereny Rzeczypospolitej.

         Najprawdopodobniej z tych to powodów, a na pewno w tym czasie, z małej miejscowości (wsi) Kokorzyce pod Wrocławiem, rozpoczęła swój exodus rodzina Jana Kokorzyckiego. Zakończył się on osiedleniem się w Lubrańcu na Kujawach.

         Bardzo ciekawym jest fakt, że również na Kujawach w miejscowości Dobrów koło Koła, było i jest do dzisiaj duże skupisko mieszkańców o nazwisku Kokorzycki.

Na podstawie:
Historia Rodzin Kokorzyckich,
Karczewskich i Glonków
,
Andrzej S. Kokorzycki,
Toruń-Ciechocinek 2000.

Dobrów 1 | Dobrów 2 | Dobrów 3 | Dobrów - inni | Trójmiasto | Stargard Szczeciński | Lubraniec 1 | Lubraniec 2 | Lubraniec - inni
Czereszkowie | Borkowscy | Gołębiewscy | Karczewscy
strona główna | drzewa | index wszystkich | e-mail