Dobrów 1 | Dobrów 2 | Dobrów 3 | Dobrów - inni | Trójmiasto | Stargard Szczeciński | Lubraniec 1 | Lubraniec 2 | Lubraniec - inni
Czereszkowie | Borkowscy | Gołębiewscy | Karczewscy
strona główna | index wszystkich | e-mail

Na dzień dzisiejszy istnieje kilka gałęzi Kokorzyckich lub rodzin spokrewnionych,
między którymi powiązania nie są obecnie znane.

Niespokrewnione gałęzie Kokorzyckich
Gałąź
Ilość
osób
Opis
ID
Dobrów 1
140
Największa z posiadanych gałęzi. Należą do niej współcześni Kokorzyccy zamieszkujący między innymi miasta: Dobrów, Turek, Koło, Gorzów Wielkp., Strzelno, Włocławek, Bydgoszcz, Wrocław. Dorbów wraz z okolicami uznać można za Stolicę Rodziny Kokorzyckich. Prowadzą tam jak na razie prawie wszystkie udokumentowane drogi poszukiwań genealogicznych. Przypominam bowiem, że przedstawione w "historii rodziny" i "historii nazwiska" pochodzenie nazwiska z Kokorzyc (Śląsk) lub Kokorzyna (Wielkopolska) jest jedynie hipotezą. 1000-1499
Dobrów 2
40
Gałąź ta jest blisko spokrewniona z gałęzią Dobrów 1. Niestety w chwili obecnej brakuje danych pozwalających odpowiedzieć na pytanie o związki pokrewieństwa np. pomiędzy Józefem (1771-1831) z pierwszej gałęzi, a Grzegorzem (1772-1857) z gałęzi drugiej. Najprawdopodobniej jednak byli oni braćmi lub bliskimi kuzynami. 1500-1699
Dobrów 3
20
Podobnie jak w gałęzi Dobrów 2, tak i tu nie posiadamy udokumentowanych danych świadczących o tym, że Bogumił (1777-1837) był w jakikolwiek sposób spokrewniony z wspomnianymi wcześniej Józefem i Grzegorzem, nie ma jednak wątpiwości, iż pokrewieństwo wszystkich trzech Kokorzyckich musiało być bardzo bliskie. 1700-1799
Dobrów - inni
30
Jest to zbór osób o nazwisku Kokorzycki pojawiających się w różnych dokumentach, a których nie można było zakwalifikować do żadnej z powyższych gałęzi. W tym momencie należy wspomnieć, że znaczna część danych o osobach znajdujących się w gałęziach dobrowskich pochodzi z odnalezionych Ksiąg Parafialnych w Dobrowie oraz informacji od współczesnych Kokorzyckich wywodzących się z gałęzi Dobrów 1. Należy jeszcze dodać, iż pozostałe gałęzie dobrowskie nie posiadają współcześnie żyjących przedstawicieli. 1900-1999
Lubraniec 1
136
Gałęzie lubranieckie stanowią drugą, wielką rodzinę Kokorzyckich, posiadającą swoje korzenie w miejscowości Lubraniec, koło Włocławka. Lubraniec 1 (podobnie jak miało to miejsce w przypadku Dobrowa) jest jednyną gałęzią posiadającą swoich współczesnych przedstawicieli. Kokorzyccy lubranieccy mieszkają obecnie między innymi w miastach: Ciechocinek, Toruń, Łęczyca, Częstochowa, Warszawa. Przy okazji badań genealogicznych, zbudowaliśmy także kilkudziesięcio osobowe drzewko rodziny Karczewskich (które aż w trzech miejscach powiązane jest z gałęzią lubraniecką) oraz Grabanowskich, Glonków i Dorendów. Dodatkowo utworzone zostały drzewa Karczewskich h. Jasieńczyk wg. Bonieckiego oraz Karczewskich h. Samson wg. Bonieckiego i Dunin-Borkowskiego, wg Niesieckiego i wg. Sęczysa. 4000-4499
Lubraniec 2
30
Niewielka gałąź lubraniecka. Jest wielce prawdopodobne, że pochodzący z gałęzi Lubraniec 1 Jan (ur. 1694) był bliskim wujem Józefa (1743-1783) z gałęzi drugiej. 4500-4599
Lubraniec - inni
2
Małżeństwo, którego nie potrafimy powiązać z żadną z lubranieckich gałęzi. Wiekszość informacji na temat drzew lubranieckich pochodzi z akt metrykalnych archiwum Państwowego i Diecezjalnego we Włocławku oraz Urzędu Stanu Cywilnego w Lubrańcu. 4900-4999
Trójmiasto
60
Nazwa drzewa wywodzi się od miejsca zamieszkania współcześnie tworzących je Kokorzyckich. Mimo dość dużej liczebności nie udało się jak dotąd połączyć gałęzi tej z żadną z dwóch wielkich struktur z Polski Centralnej. Istnieją jedynie drobne przesłanki sugerujące jej związek z miejscowością Turek, a zatem z gałęzią dobrowską. Współcześni Kokorzyccy z tej gałęzi zamieszkują miejscowości: Gdańsk, Gdynia, Łęgowo, Siedlce, Biała Podlaska. Przy okazji budowy drzewa, stworzone zostały 3 inne gałęzie rodzin powiązanych z odnogą trójmiejską: Artych, Czereszkowie, Borkowscy, Gołębiewscy i Lenczewscy. 2000-2999
Brasil 40 Brasil - Brazylia to drzewo tej części rodziny, która wyemigrowała do Brazylii. W języku portugalskim nazwisko zostało zmodyfikowane i pisze się obecnie Kokojiski. Przodkowie gałęzi pochodzili ze wsi Dobra, gałąź ta może być spokrewniona z gałęzią Trójmiasto.

Brasil - Brazylia
it is this part of family, who emigrated to Brasil. In portugese language surname was altered and is written now  Kokojiski. Ancestors of branch are coming from village Dobra, the branch may be connected with branch Trójmiasto.
7500-7999
Stargard
53
Podobnie jak poprzednio nazwa gałęzi wywodzi się ze Stargardu Szczecińskiego, czyli od miejsca zamieszkania osoby, która podjęła się trudu zgromadzenia dużej ilości informacji o swoich najbliższych. Tym razem jest jednak niemal pewne, że istnieje związek gałęzi tej z drzewami dobrowskimi. Kluczem do rozwiązania zagadki jest nieodnaleziony jak dotąd akt zgonu Ludwika (ur. 1922) który najprawdopodobniej wskazałby drogę dalszych poszukiwań do miejscowości położonych w okolicy Dobrowa. Współcześni Kokorzyccy zamieszkują miejscowości: Gdańsk, Stargard Szczeciński, Rzecz Pomorski, Kalisz Wlkp., okolice Wrocławia i Turku. 3000-3499
Wilamów
23
Dzięki uprzejmości Jarka Kokorzyckiego zbudowaliśmy nową gałąź, nazwaną Wilamów. Większość jej członków zamieszkuje okolice Łodzi: Bierzwnik, Poddębice, Wilamów, Uniejów, co sugeruje bliskość gałęzi dobrowskiej. 1800-1899
Łódź 1
Łódź 2
Łódź 3
16
3
19
Jest prawdopodobne, że współcześni mieszkańcy Łodzi i okolic wywodzą się z gałęzi dobrowskich. Obecnie posiadamy trzy niepowiązane gałęzie "łódzkie". Łódź1 to niektórzy współcześni Łodzianie - Kokorzyccy. Łódź2 to trzy osoby należące do rodziny drukarzy łódzkich z czasów międzywojennych. Istnieje hipoteza związku tej gałęzi z gałęzią Trójmiasto, gdzie "mówiło się" o krewnych drukarzach w Łodzi. Przodkowie gałęzi Łódź3 odnalezieni zostali w archiwach dobrowskich, stąd można mówić o związku z gałęziami dobrowskimi. Zamieszkiwane miasta to: Łódź, Pabianice, Dobra k/Turku, Strachanów, Gawłowice. 5000-5199
inni
28
Wszystkie pozostałe gałęzie i pojedyncze osoby, m.in. z miast: Dobra, Konin, Leszno, Pabianice, Skarbki, Turek, Wrocław. Sporo wskazuje na związki wielu z tych osób z gałęziami dobrowskimi, jednak formalnie nie zostało wskazane żadne pokrewieństwo. 9000-9999


Dobrów 1 | Dobrów 2 | Dobrów 3 | Dobrów - inni | Trójmiasto | Stargard Szczeciński | Lubraniec 1 | Lubraniec 2 | Lubraniec - inni
Czereszkowie | Borkowscy | Gołębiewscy | Karczewscy
strona główna | index wszystkich | e-mail