ostatnia aktualizacja: 31.03.2003

strona główna | drzewa | index wszystkich | e-mail


SONHO IMIGRANTE
        Milton Nascimento e Fernando Brant

   A terra do sonho é distante
   e seu nome é Brasil
   plantarei a minha vida
   debaixo do céu anil

   Minha Itália, Alemanha
   Minha Espanha, Portugal
   Talvez nunca mais eu veja
   minha terrinha natal

   Aqui sou povo sofrido
   lá eu serei fazendeiro
   terei gado, terei sol
 
   O mar de lá é tăo lindo
   natureza generosa
   que faz nascer sem espinhos
   o milagre da rosa

   O frio năo é muito frio
   nem o calor muito quente
   e falam que quem vive lá
   é maravilha de gente.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   DREAM OF IMMIGRANT
         Milton Nascimento and Fernando Brant

   The dream land is far away
   and its name is Brazil
   I will plant my life
   below of blue sky

   My Italy, Germany
   My Spain, Portugal
   maybe I see never again
   my little land where I was born

   I am suffered people here
   I will be farmer there
   I will have cattle there. I will have sun

   The sea there is such beautiful
   generous nature
   which makes to be born
   without thorn
   the miracle of rose

   The cold isn't very cold
   neither hotness very hot
   and they say who lives there
   it's wonderful people.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   MARZENIA IMIGRANTÓW
       Milton Nascimento i Fernando Brant

  Kraj moich marzeń jest daleko stąd
  zwie się Brazylia
  Zasadzę tam moje życie
  pod błękitem nieba.

  Moje Włochy, Niemcy
  Moja Hiszpania, Portugalia
  może ich nigdy nie ujrzę znów
  mój mały kraj urodzenia

  Jestem cierpiącym człowiekiem tu
  Będę rolnikiem tam
  Będę miał bydło, będę miał słońce

  Morze jest tam cudowne
  szczodra natura
  stwarza wszystko
  bez kolców
  marzenie róży

  Zimno nie jest zimne
  ani gorąco zbyt gorące
  i oni mówią kto tam mieszka
  to są cudowni ludzie. 


.

strona główna | drzewa | index wszystkich | e-mail