HISTORIA I DZIEJE NAJNOWSZE RODZIN KOKORZYCKICH I KARCZEWSKICH z fragmentami wydarzeń z genealogii rodzin Glonków, Grabanowskich, Dorendów, Nicke, Pawłowskich i Wiśniewskich.


Uwaga!!!

To nie jest jeszcze wersja końcowa. Mogą w przyszłości nastąpić istotne uzupełnienia i zmiany, będę czynił dalsze poszukiwania, aż do wyczerpania źródeł lub całkowitego zniechęcenia niepowodzeniami.


Niedoskonałością tego opracowania w wielu przypadkach są bardzo skromne noty biograficzne, niestety nie posiadam aż tak dogłębnej wiedzy lub posiadam ją bardzo powierzchowną a nie chciałbym podawać informacji, nie mając pewności co do ich rzetelności.

Dlatego też proszę osoby tu wymienione lub zainteresowane powyższym, o opracowanie bardziej szczegółowych not biograficznych dotyczących najbliższych osób lub dokonania korekt not już istniejących i przekazanie mi ich, ku wiedzy mojej i naszych potomnych.

Andrzej KOKORZYCKI, 663 313 025, akoko@op.pl

Ostatnia aktualizacja 31 stycznia 2015 roku.