ostatnia aktualizacja: 31.03.2003

strona główna | drzewa | index wszystkich | e-mail

 


Brasil - Brazylia to drzewo tej części rodziny, która wyemigrowała do Brazylii. W języku portugalskim nazwisko zostało zmodyfikowane i pisze się obecnie Kokojiski. Przodkowie gałęzi pochodzili ze wsi Dobra, gałąź ta może być spokrewniona z gałęzią Trójmiasto.


Brasil - Brazylia
it is this part of family, who emigrated to Brasil. In portugese language surname was altered and is written now  Kokojiski. Ancestors of branch are coming from village Dobra, the branch may be connected with branch Trójmiasto.


BRASIL - É esta parte da família que emigrou para o Brasil. Na língua portuguesa o sobrenome foi alterado e agora é escrito Kokojiski. Ancestrais dessa ramificaçăo vieram do povoado de Dobra. Essa ramificaçăo está ligada ao galho Trójmiasto.

Tree of Brasilian branch - drzewo gałęzi brazylijskiej

Marzenia emigrantów - Dreams of emmigrants 

Story of my grand-grand-parents - Historia moich pra-pra-dziadków - by Zilma Nunes 

About emigration to Brasil - O emigracji do Brazylii -  by Zilma Nunes

Linki o miejscach zamieszkania obecnych Kokorzyckich w Brazylii:

www.fozdoiguacu.pr.gov.br
www.fozdoiguacu.com.br
busca.aol.com.br


 

Inne dokumenty znalezione przez Zilmę Nunes

 

Karmazyn Józef ur. 1895 (Krasne)

 

Kokorzycki Jan ur. 1895 (Kukurzycki Jan), Tomaszewska Marianna ur 1897

 

Kokorzycki Franciszek ur. 1896 , Radłowska Wanda

 

Kokorzycki Łukasz, Antonina Papiórkowska

 

Krysiak Władysław, Gajewicz Maria

Franciszek Drabecki, Antonina Milczarek

 

Drabecki Wojciech ur. 1853, Szymanowice, Jabłońska Józefa 1868, Dobre pow. Rypin

 

Drabecki Franciszek 1869, Szymanowice, Lewicz Józefa

 

Kubiak Antoni 1861, Jasińska Julianna

 

Kubiak Jan, Molenda Rozalia

 

Pilarski Julian i Józefa

 

Pilarski Wawrzyniec, 1895, Falkowska Stanisława 1899

 

Pilarski Józef 1865, Bączkowska Józefa 1875

 

Pilarski Stanisław i Józefa

 

Rajski Antoni 1897 , Burdelak Maria 1897

 

Radłowski Michał 1857, Jasińska Rozalia

 

Tomaszewski Grzegorz, Jakubowska Petronella

 

Tomaszewski Antoni, Bagdzińska Stanisława

 

 

 

A picture containing text, whiteboard

Description automatically generatedA picture containing text, whiteboard

Description automatically generated

.

strona główna | drzewa | index wszystkich | e-mail