ostatnia aktualizacja: 31.03.2003

strona główna | drzewa | index wszystkich | e-mail


Brasil - Brazylia to drzewo tej części rodziny, która wyemigrowała do Brazylii. W języku portugalskim nazwisko zostało zmodyfikowane i pisze się obecnie Kokojiski. Przodkowie gałęzi pochodzili ze wsi Dobra, gałąź ta może być spokrewniona z gałęzią Trójmiasto.


Brasil - Brazylia
it is this part of family, who emigrated to Brasil. In portugese language surname was altered and is written now  Kokojiski. Ancestors of branch are coming from village Dobra, the branch may be connected with branch Trójmiasto.


BRASIL - É esta parte da família que emigrou para o Brasil. Na língua portuguesa o sobrenome foi alterado e agora é escrito Kokojiski. Ancestrais dessa ramificaçăo vieram do povoado de Dobra. Essa ramificaçăo está ligada ao galho Trójmiasto.

Tree of Brasilian branch - drzewo gałęzi brazylijskiej

Marzenia emigrantów - Dreams of emmigrants 

Story of my grand-grand-parents - Historia moich pra-pra-dziadków - by Zilma Nunes 

About emigration to Brasil - O emigracji do Brazylii -  by Zilma Nunes

Linki o miejscach zamieszkania obecnych Kokorzyckich w Brazylii:

www.fozdoiguacu.pr.gov.br
www.fozdoiguacu.com.br
busca.aol.com.br


.

strona główna | drzewa | index wszystkich | e-mail